Privacy Statement Meewind

Meewind is een beleggingsfonds dat particulieren, bedrijven en lagere overheden de mogelijkheid biedt te beleggen in duurzame energieproductie.

Toepasselijkheid
Dit Privacy Statement is van toepassing op de verwerking van de door (potentiële) participanten aan Meewind verstrekte persoonlijke en/of zakelijke informatie en overige data verkregen uit een bezoek aan c.q. het gebruik van de websites van Meewind.

Melding Autoriteit Persoonsgegevens
Meewind verwerkt gegevens conform geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens, de Telecommunicatiewet en de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen. De gegevensverwerking is door Meewind gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens onder nummer m1603379.

Verwerking persoonsgegevens
Meewind behandelt alle gegevens vertrouwelijk en zorgvuldig. Meewind verzamelt persoonsgegevens en bedrijfsgegevens bij het (interesse tonen in het) aangaan van enige overeenkomst met Meewind, het aanmelden voor de nieuwsbrief en bij een bezoek aan één de websites van Meewind. Voornoemde gegevens worden verwerkt ten behoeve van het kunnen beoordelen en accepteren van (potentiële) participanten, het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten inzake duurzame beleggingen en het verbeteren van de dienstverlening van Meewind. De gegevens worden daarnaast gebruikt om (potentiële) participanten op de hoogte te houden van de afgenomen producten of diensten, informatie over duurzame beleggingen en de dienstverlening en (bedrijfs-)activiteiten van Meewind.

Indien u geen prijs stelt op deze informatie, kunt u zich hiervoor te allen tijde eenvoudig afmelden door gebruik te maken van de afmeldlink aanwezig in elk e-mailbericht, met uitzondering van de maandelijkse update aan participanten, of Meewind hiervan schriftelijk op de te hoogte stellen door een e-mail of een brief te sturen naar info@meewind.nl of Meewind, Kruisweg 22-24, 2011 LC Haarlem.

Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen
Gelet op de bijzondere kenmerken van de sector waarin Meewind acteert, verwerkt Meewind persoonsgegevens in overeenstemming met de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen. Deze gedragscode is door de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) en het Verbond van Verzekeraars (VvV) gezamenlijk opgesteld en bindend voor de hierbij aangesloten instellingen.

Meewind en betrokken entiteiten
Meewind (volledige naam luidt: Meewind paraplufonds duurzame energieprojecten) en Regionaal Duurzaam 1 zijn gestructureerd als fonds voor gemene rekening en worden beheerd door Seawind Capital Partners B.V. Alle activa van Meewind en Regionaal Duurzaam 1 worden gehouden door de juridisch eigenaar, genaamd Stichting Juridisch Eigendom Meewind Fonds(en). Als bewaarder in de zin van de AIFMD is SGG Depositary B.V. aangesteld. Persoonsgegevens worden binnen de hiervoor genoemde entiteiten gedeeld en uitgewisseld, waaronder eveneens groepsmaatschappijen van SGG, te weten SGG Custody B.V. en SGG Financial Services B.V. Meewind deelt persoonsgegevens uitsluitend voor zover noodzakelijk voor het mogelijk maken van haar diensten en verstrekt geen persoonsgegevens aan derden die geen deel uitmaken van de entiteiten zoals hiervoor genoemd.

Cookies
De website van Meewind maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine bestanden die naar de browser van de bezoeker worden gestuurd en op de computer van de bezoeker worden opgeslagen. Een cookie maakt het gebruik van deze website sneller en gemakkelijker. Daarnaast wordt op basis van deze cookies het gedrag van de bezoekers van de website van Meewind geanalyseerd. De door u aan ons op deze wijze beschikbaar gestelde informatie zal door ons uitsluitend geanonimiseerd worden gebruikt. U kunt het gebruik van cookies desgewenst toestaan of verhinderen. De meeste browsers kunnen zodanig worden ingesteld dat cookies worden geweigerd. Het niet accepteren van cookies kan voor u gevolgen hebben voor de werking van de website.

Hieronder vindt u een lijst van cookies die geplaatst worden en hun functionaliteit.

Naam cookie Functie Geldigheidsduur
snp_popup-welcome Onthoudt of een gebruiker de inschrijving op de nieuwsbrief heeft ingevuld of weggeklikt. 5 dagen

 

viewed_cookie_policy Onthoudt of een bezoeker toestemming geeft voor het plaatsen van cookies. 1 jaar

 

wp-settings-7

 

Wordt gebruikt om gegevens van websitebeheerders te bewaren. 1 jaar
wp-settings-time-7

 

Wordt gebruikt om gegevens van websitebeheerders te bewaren. 1 jaar
__atuvc Service voor het delen van pagina’s op sociale media. 2 jaar

 

__atssc Cookie voor het onthouden van bepaalde gebruikersinformatie. 2 jaar

 

 

Google analytics cookies

Naam cookie Functie Geldigheidsduur
__utma Houdt bij hoe vaak een bezoeker de website bezoekt. 2 jaar
__utmz Houdt bij waar de bezoeker vandaan komt en/of welke zoekmachine is gebruikt. 6 maanden
_ga Wordt gebruikt voor Google Analytics. Houdt bij hoe gebruikers interacteren met de website. 2 jaar
_gat Wordt gebruikt voor Google Analytics. Houdt bij hoe gebruikers interacteren met de website. 10 minuten

 

Instellingen aanpassen
Heeft u eerder cookies toegestaan maar wilt u dat aanpassen? U kunt de cookies uitzetten via uw browser. Daarnaast heeft u altijd de mogelijkheid om cookies van uw harde schijf te verwijderen.

 Internet Explorer

Voor informatie over het aanpassen
van de browser Internet Explorer

Bekijk details

Firefox

Voor informatie over het aanpassen
van de browser Firefox

Bekijk details

Chrome

Voor informatie over het aanpassen
van de browser Chrome

Bekijk details

Safari

Voor informatie over het aanpassen
van de browser Safari

Bekijk details

 

Beveiliging
Meewind heeft zorgvuldige en passende maatregelen genomen om de systemen te beveiligen. Dit om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot de persoonlijke informatie of dat de persoonlijke informatie verloren gaat.

Links
Op de websites van Meewind treft u mogelijk links aan naar websites van derde partijen. Meewind kan geen verantwoording dragen met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door deze derde partijen. Meewind raadt u aan het Privacy Statement van de betreffende website te raadplegen.

Inzage, correctie en verwijdering
U heeft de mogelijkheid na schriftelijk verzoek uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Dit verzoek kunt u richten aan info@meewind.nl of Meewind, Kruisweg 22-24, 2011 DD  Haarlem.

Wijzigingen
Meewind behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. In dat kader adviseert Meewind u dit Privacy Statement regelmatig te raadplegen teneinde te bekijken of er veranderingen zijn doorgevoerd.

Juni 2016

 

 

Waarmee kunnen we u helpen?

Seawind Capital Partners B.V. is als beheerder van Meewind, paraplufonds duurzame energieprojecten en Fonds Regionaal duurzaam 1 opgenomen in het register van de AFM. Er zijn risico''s verbonden aan beleggen, de belangrijkste zijn opgenomen in het prospectus en de essentiële beleggersinformatie.


© Meewind 2018
Website Security Test